Lühikirjeldus

Umbes 40% Eesti metsadest kuulub riigile. Neid metsi hoiab, kasvatab ja majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Tootjafirma

Fraktal

0 meeldimist