Autoriõigused ja tööde presenteerimine

 • Hei!

  Küsimusi laiale ringile. Tekitan illustratsiooniks näidisolukorra. Oletame, et on olukord kus vabakutseline disainer läheb mingi ettevõtte alla tööle. Ettevõtte soovib aga antud disaineri vestlusel esitatud töödest mõningaid presenteerida oma portfoolios, et väljendada oma kompetentsi?

  Kas ettevõttel on selleks õigus? Mis tingimustel?
  Kas ettevõttel on selleks õigus, kui antud töö on vabakutselise poolt tehtud mõnele teisele ettevõttele? Mis tingimustel?
  Kas ja/või kuidas saab müüa autoriõiguseid ära mingile teosele?

  Lisaks, kui vabakutseline disainer loob trükikujundus (ja ka lepingus on ära mainitud, et trükilahenduse loomine), siis kas ettevõttel on õigus seda sama visuaali põhjal luua näiteks teleklipp või veebilahendus?

  Kellel teadmisi/kogemusi sellest vallast, võiks kommenteerida :)

  23. mai 2012 - 17:33:25 · Otselink

  2

  • Selle teise küsiumuse kohta oli siin mõni aeg tagasi kahe firma vahel kõva kaklus. Ehk sedasi kindlasti ei tohi teha.

  • link ka: link

  Loe kõiki

 • tajo 11 a

  lühike vastus: kõiges saab alati kokku leppida.

  23. mai 2012 - 18:18:27 · Otselink

 • Juriidilisel isikul automaatselt mingeid õigusi füüsilise isiku ees pole.
  Tingimused on kokkuleppe küsimus (püüa vältida suulisi kokkuleppeid).
  Kindlasti fikseerida paberil autoritasu, kui oled nõus õigused tööle 100% üle andma.
  Reprodutseerimine pole vaikimisi lubatud.
  On igati normaalne küsida (reprodutseerimise eesmärgil) tööfaili edastamise eest lisatasu.

  Funkab viimased 6 aastat juba kenasti.

  Tajo kirjutas lühikokkuvõtte... :D

  23. mai 2012 - 18:20:54 · Otselink

 • wuzz 11 a

  vale puha. autoriõigusseadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/978821?leiaKehtiv) kohe seonduv lõiguke:

  § 32. Autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele
  (1) Töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

  ehk siis ettevõte, kes sult töölepingu alusel selle töö tellis võib selle tööga teha mida ise heaks arvab. sinul kui teose autoril on ainult õigus öelda et see töö on sinu tehtud. (vt § 12)

  23. mai 2012 - 19:20:15 · Otselink

  8

  • Nagu ma aru sain, oli algne küsimus selles, kas õigused enda omaks nimetada või reprodutseerida lähevad kaasa - töövõtulepinguga ei lähe

  • Aga nagu tajo ütles, kõik on diili küsimus, ma ise olen 6 aastat juba suht igasse lepingusse kirjutanud, et saan feimi ja minu nimi all jne

  Loe kõiki

 • kaups 11 a

  Freelanceri tööd, mida ta on teinud teisele ettevõttele, et tohi kindlasti kolmas osapool enda nime alt esitada. Vähemasti nii ei tehta. Juriidiliselt on aga siin ilmselt küsimus lepingutes (Eestis tavapärane, et mingeid lepinguid pole). Ma ei tea, kas kehtib ka mingi automaatne õigus. Mina läheksin suht kindlalt marru, kui meie konkurent meie töid esitaks enda kompetentsina, mida on mõni freelancer aidanud meil teha, seda enam, lisaks disaineri tööle on ju veel igas projektis vähemalt 5-6 inimese roll sees.

  23. mai 2012 - 21:13:47 · Otselink

 • wuzz 11 a

  Sinu marruminemisest on paraku väga vähe kasu sest see ei oma mitte mingit juriidilist kaalu. Freelancerilt või teiselt juriidiliselt kehalt tellides peab kindlasti lepingus kirjas olema, mida täpselt ostetakse. Ütleme nii et kui lepingus varaliste õiguste üleandmist sees pole, siis võib autor selle iga kell kästa maha korjata sest tema osa ei ole osa tervikust (pole tööajal vastava korra järgi tehtud teos). Kui lepingut pole siis pole sul ka õigust seda kasutada. Töölepingu korral on aga varalised õigused automaatselt tööandja omad.

  Disainer võib oma tehtud töid misiganes kontekstis ja vormis vabalt promoda sõltumata kelle jaoks ja millal need tehtud on. Tegemist ei ole teose kasutamisega (mille varalised õigused kuuluvad lepingu korral tellijale) vaid autorlusele viitamisega, mis pole üle antav. Seega isegi kui sul disainer minema jalutab võib ta omas uues töökohas täiesti vabalt edasi rääkida et see, teine ja kolmas töö on tema tehtud. Veebiklubi lingi all olevas näide oleks ilmselt olnud juriidiliselt vettpidav kui tööde ees oleks olnud pealkiri "Näited meie töötajate tehtud töödest".

  23. mai 2012 - 21:46:20 · Otselink

  1

  • Seepärast peabki tegema töövõtu lepingu, mitte töölepingu - need on kaks eri asja - töövõtu leping jätab autoriõigused töö autorile.

  Loe kõiki

 • kaups 11 a

  Freelancer võib vabalt oma nime alt töid tutvustada, aga kolmas osapool ei tohi neid töid enda omade pähe esitleda.

  23. mai 2012 - 21:57:22 · Otselink

  2

  • Kui freelancer lubab oma nime kasutada siis miks mitte?

  • Kui sa muidugi blokeerida tahad seda siis ilmselt oleks mõistlik NDA leping sõlmida ja lihtsalt salastatuks kuulutada mingi summa raames.

  Loe kõiki

 • Ehk siis kui välja tuua projekti konkreetne omapanus (ma ei tea, näiteks illustratsioonide joonistamine), siis oleks kõikidele ok? Siinkohal ma ei taha niivõrd viidada juriidilisele korrektsusele vaid ka ilma, et keegi päris marru läheks :P

  Tajo, kokkuleppe all peame siinkohal silmas teise ettevõttega läbirääkimist? Või lihtsalt piisab, kui freelanceri nõusolek on olemas - eespool mainitud autorlusele viitamisega?

  23. mai 2012 - 22:01:57 · Otselink

  2

  • Ilmselt on kõige OK'im siis kui kõik asjaosalised oma nõusoleku on andnud - ka ettevõte, kelle juures / kellele töö teostatud on.

  • Ainult et see firm kellele töö esialgselt teostati ei ole vist eriti huvitatud,et töö mille eest ta on $ maksnud,ilutseb konkurendi veebis:)

  Loe kõiki

 • paries 11 a

  Ardo, püüa vahet teha autori õigustel ja autori varalistel õigustel (Wuzz lisas lingi). See teema ühe kampaania tõttu sai siin Pixelis päris viisakalt läbi näritud. Elame väidetavalt õigusriigis. Põhimõtteliselt peaks olema võimalik kõiges kokku leppida.

  Lihtsalt teema haaret natukene laiendades. Ma ei saa tõesti aru, mis kompetentsist siin räägitakse, kui uue veebidisaineri palkamisel pannakse firma kodulehele üles selle disaineri eelmised tööd. Minu silmis on see tahtlik potentsiaalse kliendi petmine. Pilt portfolios ilma seletava tekstita ei näita mingit kompetentsi (no välja arvatud seda, et osatakse koduleheküljele sisu tekitada).

  Igal firmal peaks olema ikka oma portfolio. Uus töötaja ei tähenda automaatselt, et uued projektid on kohe paremad. See kompetents, mida firmad oma klientidele näidata tahavad, pole midagi muud kui meeskonnaliikmete kompetentside summa.

  Vabandust, kui see kommentaar tundub küüniline. Ma pole disainer ja disaineri mured on võõrad.

  23. mai 2012 - 23:48:35 · Otselink

  4

  • Ja palju neid kliente ikka Eestis on, kes teevad oma valikud teadlikult?

  • Kui tahad CMS-iga sidumist, siis kirjuta mulle, aga disaini ma ei tee. Aga minu panus ei ole sellepärast väiksem.

  Loe kõiki

 • lemps 11 a

  autoriõigusi ei saa ära võtta, ehk siis autorile jääb tema autoriõigus ikka alles. Varaliste õiguste üle võib kokkuleppeida mis iganes.
  Portfoolios näitame on kokkuleppe küsimus.
  Failide kasutamine/muutmine jne on samuti kokkuleppe küsimus, mis tuleks fikseerida kirjaliku kokkuleppega, kus näidatakse kellele nad kuuluvad ja kas töö muutumisega on õigus algselt autorit enam nimetada autoriks jne.

  24. mai 2012 - 10:28:19 · Otselink

 • Rait_ 11 a

  Analoogne teema koos reaalse näitega on ka varem siit läbi käinud: http://pixel.ee/teema/voorad-suled

  Selline juhtum vallandas päris korraliku sõnasõja :)

  24. mai 2012 - 10:47:05 · Otselink