XML-AS2

 • efera 12 a

  tere, selline asi et vaja randomiga võtta xmlis teksti ja kuvada seda kahte erinevasse kasti. näiteks inimese nimi, ja amet.

  var andmed:XML = new XML();
  andmed.ignoreWhite = true;
  andmed.load(xmlPath);
  andmed.onLoad = function(success) {
  if(success) {
  parseXML();
  } else {
  trace("viga faili laadimisel");
  }
  }

  function parseXML() {

  for (i = Math.random()*(andmed.childNodes.length));

  sisu.ini.text = andmed.childNodes[i].childNodes[0].nodeValue;
  sisu.tii.text = andmed.childNodes[i].childNodes[1].nodeValue;
  sisu.tii.alphaTo(0,0);
  sisu.ini.alphaT o(0,0);
  sisu.ini.alphaTo(100,0.7,"ea seOutSine");
  sisu.tii.alphaTo(100,1, "easeOutSine");
  }

  mul niipalju on olemas, aga obviously see on vale. kas keegi oskab abistada? googlesse ja munni paluks mitte.

  xml on siis selline:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <andmed >
  <x1>
  <inimene>esimene-1</inimene>
  <amet>esimene-2</amet>
  </x1&g t;
  <x2>
  <inimene>teine-1</inimene>
  <amet>teine-2</amet>
  </x2>
  <x3>
  <inimene>kolmas-1</inimene>
  <amet>kolmas-2</amet>
  </x3&gt ; ;

  </andmed>

  19. aprill 2010 - 15:15:33 · Otselink

 • efera 12 a

  ma ei tea miks see xml siin imelikuks läheb kohati

  19. aprill 2010 - 15:17:14 · Otselink

 • efera 12 a

  unustasin ka lisada, et esimese childNodes lõpus peaks olema [ i ]

  19. aprill 2010 - 15:21:08 · Otselink

 • tee as3'ga, palju mugavam xmls kolada.

  19. aprill 2010 - 15:25:29 · Otselink

 • efera 12 a

  uuh.. ma arvan et ma ei oska seda kogu koodi AS3me tõlkida..

  19. aprill 2010 - 15:26:50 · Otselink

 • efera 12 a

  var xmlLoader:URLLoader = new URLLoader();
  xmlLoader.addEventListener(Even t.COMPLETE, showXML);
  xmlLoader.load(new URLRequest("tekst.xml"));
  functi on showXML(e:Event):void {
  XML.ignoreWhitespace = true;
  var inimene:XML = new XML(e.target.data);
  trace(inimene.andmed.len gth());
  var i:Number;
  for (i=0; i < inimene.andmed.length(); i++) {
  sisu.ini.text = " inimese nimi: "+ inimene.andmed[ i ].nimi.text();
  sisu.tii.text = " inimese amet: "+ inimene.andmed[ i ].amet.text();
  }
  }

  AS3 oleks siis selline midagi.. aga nagu ei tööta ikkagi.

  xml:

  <xmldata>
  <andmed>
  <nimi>esimene-1</nimi>
  <amet>esimene-2</amet>
  </and med>
  <andmed>
  <nimi>teine-1</nimi>
  <amet>teine-2</amet>
  </andme d>
  <andmed>
  <nimi>kolmas-1</nimi>
  <amet>kolmas-2</amet>
  </andm ed>

  </xmldata>

  19. aprill 2010 - 16:02:11 · Otselink

 • jüri 12 a

  loogika võiks olla selline:

  Loe mõlemad andmed XML-ist massiivi.
  Valid random numbri vastavalt massiivis olevate elementide arvule.
  Kuvad nii nime kui ameti massiivist andmed tekstikasti.

  19. aprill 2010 - 17:27:56 · Otselink

 • Kasuta JSONi.

  19. aprill 2010 - 21:27:08 · Otselink

 • Ooker 12 a

  as3 kood mis sa siia postitasid peaks ju iseenesest töötav olema. Välja arvatud teatav sisuline absurd, et ta lükkab for loobiga mitu korda samasse tekstikasti infot ja lõpuks näitab ikka viimase inimese andmeid.
  Alguses mainisid randomit. Kas tahad lihtsalt suvalise või juhusliku inimese andmeid näidata? Sel juhul pole seda for loopi iseenesest vaja, piisab kui.

  var suva:int = Math.floor(Math.random()*inimene.andmed.lengt h() );
  sisu.ini.text = " inimese nimi: "+ inimene.andmed[ suva ].nimi.text();

  20. aprill 2010 - 09:22:53 · Otselink

 • efera 12 a

  lahendatud sai asi cYri abiga nii et loeb andmed massiivi ja siis shuffleb järjekorra ära ja kuvab seda.. toimib paremini väikese hulga puhul. kõik saavad kuvatud.

  aga aitäh plöga, panen selle kirja.

  21. aprill 2010 - 16:42:29 · Otselink