Avalike e-teenuste kasutatavuse audit

  • Arko 10 k

    Riigikontrolli audit

    "TALLINN, 12. oktoober 2016 – Riigikontrolli hinnangul peab riik senisest enam pöörama tähelepanu avalike e-teenuste kasutatavusele, sest riigi pakutavad e-teenused ei ole ühtlaselt lihtsad, kasutajasõbralikud ega lisandväärtust pakkuvad. Selleks et kõik riigi e-teenused oleksid hea kasutatavusega, tuleks seada avalikele e-teenustele kohustuslikud kvaliteedinõuded ning e-teenuseid pakkuvad asutused peaks e-teenuste kasutatavust hindama ja parandama regulaarselt."

    12. oktoober 2016 - 10:29:57 · Otselink

    2

    • 120 nädal (eesti disainitiim)

    • Hakkab looma!

    Loe kõiki

  • kaups 10 k

    Suund õige, aga ei jõua kuhugi, kui riigihanked on hinnahanked.

    12. oktoober 2016 - 13:15:59 · Otselink

  • Anzkan 10 k

    Nonii, meil on Eesti riigi CIO olemas, Eesti riigi IT peaarhitekt ja nüüd oleks vaja ka Eesti riigi e-teenuste kasutusmugavuse peadisainer paika saada, kes vaatab üle, et riigi ametite e-teenuste IT hangetes vähemalt 20% ajaressursist kulutatakse kasutusmugavuse disainile- ja lõppkasutajatega testimisele enne programmeerimist.

    17. oktoober 2016 - 10:40:34 · Otselink